جستجو کن ...

اطلاعات تماس دفتر عمان

Advanced Universal Technology (AUT) کد پستی ۱۵۸۶، الخویر، سلطان‌نشین عمان.

۹۹۳۳۱۰۰۵ ۹۶۸+

qasim.allawati@gmail.com

اطلاعات تماس دفتر ایران

INIC (ستاد توسعه‌ی فناوری نانو). کد پستی ۳۴۴-۱۴۵۶۵ تهران، ایران.

۶۳۱۰۲۴۳۱ ۲۱ ۹۸+

۶۳۱۰۶۳۱۰ ۲۱ ۹۸+

info@nanocityoman.com

فرم تماس نانوسیتی